IDEA MAL

Czym zajmują się Miejsca Aktywności Lokalnej?

  • wspierają lokalne inicjatywy
  • sprzyjają realizowaniu pomysłów i działań społecznych mieszkańców (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych)
  • udostępniają swoją przestrzeń na oddolne, otwarte działania
  • sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji
  • podejmują współpracę z mieszkańcami i wspólnie aktywizują sąsiadów

Masz pomysł na działanie? Chciałbyś zrobić coś dla swoich sąsiadów? Skontaktuj się z nami! 🙂

E-mail: samogloska.bok@gmail.com   //    Tel: 511 993 587   //   www.fb.com/malsamogloska

                          Grono ludzi siedzących przy wspólnym stole w MAL Samogłoska.